Meghívó!

Dunaszekcső Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. november 22-én (hétfőn) 17 órától ülést tart

AZ ÜLÉS NAPIRENDI PONTJAI:

 

1.)    Képviselői eskütétel

Előadó: Fischer György a Helyi Választási Bizottság elnöke

 

2.) ¾ éves zárás

Előadó: Mózes Gábor

 

3.)Földbérleti díjak

Előadó: Faller János

 

4.) Szabó György r. százados Mohácsi Vízirendészeti Rendőrörs Őrsparancsnoki beosztásba való kinevezésének véleményezése

Előadó: Faller János

 

5.) Hajómalom Egyesület támogatása

Előadó: Faller János

 

6.) Bizottsági tagok megválasztása

 

7.) Egyebek

 

Zárt ülésen:

 

1.) Bursa Hungarica ösztöndíjak elbírálása

     Előadó: Farkas Erika

 

2.) Duna Beton Kft. szerződésének felbontása

     Előadó: Faller János

 

 

 

Dunaszekcső, 2010. november 16.

 

 

                                                                                                            Faller János

                                                                                                           polgármester