Meghívó!

Dunaszekcső Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. október 18-án (hétfőn) 17 órától alakuló ülést tart

AZ ÜLÉS NAPIRENDI PONTJAI:

 

1. A választási bizottság tájékoztatója a választás eredményéről, megbízólevelek           átadása.

            Előterjesztő: Fischer György a HVB elnöke

2.Az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele.

            Esküvevő: Fischer György a HVB elnöke

3.Polgármesteri köszöntő.

            Előterjesztő: Faller János polgármester

 

4. SZMSZ módosítás, a bizottságok kialakítása.

             Előterjesztő: Faller János polgármester

5.Alpolgármester választása titkos szavazással, zárt ülésen; valamint az                  alpolgármester eskütétele.

            Előterjesztő:  Faller János polgármester

6.A polgármester illetményének  megállapítása.

            Előterjesztő: ügyrendi bizottság elnöke

7.Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása.

            Előterjesztő: Faller János polgármester

8. Művelődési Ház felújítására munkacsoport létrehozása

    Előterjesztő: Faller János polgármester

9.Megbízás adása az SZMSZ felülvizsgálatára

            Előterjesztő: Faller János polgármester

10. Vagyonnyilatkozatok

    Előterjesztő: Pest Éva körjegyző

11. Egyebek

 

Dunaszekcső, 2010. október 12.

 

 

                                                                                                            Faller János

                                                                                                           polgármester