Meghívó!

Dunaszekcső Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. február 15-én (hétfőn), 17 órától ülést tart

AZ ÜLÉS NAPIRENDI PONTJAI:

 

 

  1. ) Civil szervezetek beszámolója

Előadó: egyesületi elnökök

 

2.) Közfoglalkoztatási terv

Előadó: Faller János

 

3.) Képviselő-testület 2010. évi munkaterve

Előadó: Faller János

 

4.) 2010. évi költségvetés

Előadó: Szabó Gergely és Mózes Gábor

 

5.) 2010. évi vízdíjak

Előadó: Faller János

 

6.) Térítési díjak

Előadó: Pest Éva

 

7.) Beszámoló a közös turisztikai pályázat aktuális kérdéseiről

Előadó: Faller János

 

8.) ÁNTSZ mobil szűrőprogram

Előadó: Faller János

 

9.) Szülő szállás támogatása iránti kérelem

Előadó: Faller János

 

10.) Két ülés között történt fontosabb események

      Előadó: Faller János

 

     11.) Egyebek

 

Zárt ülés:

 

1.)    Templomtér II. ütem, kivitelező kiválasztása

Előadó: Faller János

 

2.)    Lakásvásárlási kérelmek

Előadó: Faller János

 

A napirendi pontokhoz írásos anyag mellékelve.

           

Dunaszekcső, 2010. február 9.

 Faller János

polgármester