Meghívó!

Dunaszekcső Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. április 6-án, 17 órától ülést tart
AZ ÜLÉS NAPIRENDI PONTJAI: 1. Alapítvány beszámolója

    Előterjesztő: Bíró Zsolt Alapítvány elnöke

                        

2. Gyermekvédelmi beszámoló

    Előterjesztő: Hemrich Anita családsegítő

 

3. 2009. évi étkezési díjak

    Előterjesztő: Faller János polgármester

 

4. Belső ellenőri jelentés

    Előterjesztő: Pest Éva körjegyző

 

5. Várhegy csatornázásának előkészítése

    Előterjesztő: Faller János polgármester

 

6. Intézkedési terv

    Előterjesztő: Faller János polgármester

 

7. Vis maior pénzek elszámolása

    Előterjesztő: Faller János polgármester

 

8. Balatoni tábor értékesítésének lezárása

    Előterjesztő: Faller János polgármester

 

9. Iskola – tornaterem parkettázásának felújítása

    Előterjesztő: Faller János polgármester

 

10. Mezőőri tevékenység előkészítése

    Előterjesztő: Pest Éva körjegyző

 

11. Árvízvédelem

    Előterjesztő: Faller János polgármester

 

12. Lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről

 

13. Egyebek