Meghívó!

Dunaszekcső Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 23. napján (hetfőn) 17 órai  kezdettel testületi ülést tart

Napirendi pontok:

 

1.)    2013. évi féléves zárás

Előterjesztő: Faller János polgármester

2.)    Tájékoztató az 1-8 hónap pénzügyi helyzetéről

Előterjesztő: Faller János polgármester

3.)    Földvásárlási kérelem

Előterjesztő: Faller János polgármester

4.)    Házi segítségnyújtás térítési díja (Bár)

Előterjesztő: Pest Éva, jegyző

5.)    56-os főút megnövekedett forgalmáról állásfoglalás

Előterjesztő: Faller János polgármester

6.)    Két ülés között történt fontosabb események
Előterjesztő Faller János polgármester

7.)    Facsemete vásárlás

Előterjesztő: Faller János polgármester

8.)    Gyermekétkeztetési feladatok

Előterjesztő: Faller János polgármester

9.)    DRV felújítási javaslata

Előterjesztő: Faller János polgármester

10.)   Egyebek

 

 

Dunaszekcső, 2013. szeptember. 17

Faller János s.k.

polgármester