Meghívó!

Dunaszekcső Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 29. napján (hétfőn), 17:00 órától ülést tart

AZ ÜLÉS NAPIRENDI PONTJAI:

 

 1. 2012. év gazdálkodásáról beszámoló

Előterjesztő: Faller János polgármester

 

 1. 2014. évi koncepció

Előterjesztő: Faller János polgármester

 

 1. 2012.évi belső ellenőri jelentés

 Előterjesztő: Faller János polgármester

 

 1.  Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti legfontosabb eseményekről

 Előterjesztő: Faller János polgármester

 

 1. Szirénák ellenőrzése során feltárt hiányosságok

Előterjesztő: Faller János

 

 1. Dr. Pintér belügyminiszter levele

Előterjesztő: Faller János

 

 1. Csatorna hozzájárulási hátralék megszüntetése

Előterjesztő: Faller János

 

 1. Református egyház kérelme

Előterjesztő: Faller János

 

 1. Rekultivált hulladéklerakó kezelése

Előterjesztő: Faller jános

 

 1. 30 napos önkéntes munkában való részvétel

Előterjesztő: Faller János

 

 1. Pályázati beszámolók

Előterjesztő: Faller János

 

 1. Egyebek

Dunaszekcső, 2013. április 24.

 

 Faller János sk.

                                                                                                           polgármester