Meghívó

Dunaszekcső Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-án (hétfőn), 17 órától ülést tart

AZ ÜLÉS NAPIRENDI PONTJAI:

 

  1. Közmeghallgatás

 

  1. ¾ éves zárás

Előterjesztő: Mózes Gábor, pénzügyi előadó

 

3. 2013. évi koncepció

Előterjesztő: Mózes Gábor, pénzügyi előadó

 

  1. 2013. évi helyi adómérték meghatározása

Előterjesztő: Pest Éva, jegyző

 

  1. Rendeletmódosítás talajterhelési díjról

Előterjesztő: Pest Éva, jegyző

 

  1. Vagyonrendelet

Előterjesztő: Faller János, polgármester

 

7. Tiltott közösség-ellenes rendelet hatályon kívül helyezése

Előterjesztő: Pest Éva, jegyző

 

8. 2013. évi földhaszonbérleti díjak meghatározása

Előterjesztő: Pest Éva, jegyző

 

9. Két ülés között történt fontosabb események

Előterjesztő: Faller János, polgármester

 

10. Közvilágítás korszerűsítése

Előterjesztő: Faller János, polgármester

 

11. Civil szervezetek pályázatait lebonyolító alap létrehozása

Előterjesztő: Faller János, polgármester

 

12. Egyebek

Dunaszekcső, 2012. november 19.

 

 Faller János

 polgármester