Meghívó!

Dunaszekcső Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 24-én (hétfőn), 17 órától ülést tart

AZ ÜLÉS NAPIRENDI PONTJAI:

 

1. Képviselői eskütétel

 

2. Általános iskolával kapcsolatos változások

    Előterjesztő: Faller János polgármester, Baloghné Kiss Gyöngyi iskolaigazgató

 

3. Féléves zárás

    Előterjesztő: Mózes Gábor, pénzügyi előadó

 

4. Idősek Klubja működéséhez szükséges intézkedések

    Előterjesztő: Faller János, polgármester

 

5. Logopédiai beszámoló

   Előterjesztő: Faller János, polgármester

 

6. Lejárt határidejű határozatok, a két ülés között történt fontosabb események

   Előterjesztő: Faller János, polgármester

 

7. Egyebek

 

 

 

Dunaszekcső, 2012. szeptember 18.

 

Faller János

                                                                                                           polgármester