Meghívó

Dunaszekcső Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. július 2-án (hétfőn), 17 órától ülést tart

AZ ÜLÉS NAPIRENDI PONTJAI:

 

1. 2011. évi iskola, ÖNO, óvoda étkezési elszámolásai

    Előterjesztő: Mózes Gábor, pénzügyi előadó

 

2. 2011. évi szociális ellátások kimutatása

    Előterjesztő: Mózes Gábor, pénzügyi előadó

 

3. Maradványfelosztás

    Előterjesztő: Mózes Gábor, pénzügyi előadó

 

4. Két ülés között történt fontosabb események

    Előterjesztő: Faller János, polgármester

 

5. Könyvtár helyzete az iskolatársulás megszűnése után

    Előterjesztő: Faller János, polgármester

 

6. Önkormányzati rendelet tiltott, közösségellenes magatartásokról

             Előterjesztő: Pest Éva, körjegyző

 

7. Református egyházközösség támogatási kérelmei

    Előterjesztő: Faller János, polgármester

 

8. Általános iskola támogatási kérelme

    Előterjesztő: Faller János, polgármester

 

9. Beszámoló a 2011. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról

    Előterjesztő: Pest Éva, körjegyző

 

10. Nefela jégesőelhárítás

      Előterjesztő: Faller János, polgármester

 

11. Védőnői szakfelügyelet

      Előterjesztő: Faller János, polgármester

 

 

12. Fatelepítés

      Előterjesztő: Faller János, polgármester

 

13. Dél-Balaton Sió-völgye határozati javaslatai

      Előterjesztő: Faller János, polgármester

 

14. Közoktatási dokumentumok módosítása

      Előterjesztő: Faller János, polgármester

 

15. Egészséges életmódra nevelő pályázat

      Előterjesztő: Bíró Zsolt

 

16. Idősek Klubja működésével kapcsolatos intézkedések

      Előterjesztő: Faller János, polgármester

 

17. Egyebek

      Előterjesztő: Faller János polgármester

 

 

 

Dunaszekcső, 2012. június 27.

 

  Faller János

                                                                                                           polgármester