Meghívó!

Dunaszekcső Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 12. napján (hétfőn) 17 órai kezdettel testületi ülést tart

Napirendi pontok:

 

1.)    2012. évi díjak (víz, szennyvíz) - DRV

Előterjesztő: Faller János, polgármester

 

2.)    Keverő rekonstrukciók – DRV

Előterjesztő: Faller János, polgármester

 

3.)    2012. évi helyi adók, díjak

Előterjesztő: Pest Éva, körjegyző

 

4.)    2012. évi hulladékkezelés közszolgáltatás díj javaslat – Alisca Terra Kft.

Előterjesztő: Faller János, polgármester

 

5.) Pályázat

Előterjesztő: Faller János, polgármester

 

6.) Kéményseprési díj

Előterjesztő: Faller János polgármester

 

7.) Szociális rendelet módosítása

Előterjesztő: Pest Éva körjegyző

 

8.) Egyebek

 

 

 

Zárt ülésen:

 

Víz gerincvezeték áthelyezés iránti kérelem

Előterjesztő: Faller János, polgármester

 

 

Dunaszekcső, 2011. december 6.

 

Faller János s.k.

polgármester