Meghívó!

Dunaszekcső Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 28. napján (hétfőn) 17 órai kezdettel testületi ülést tart

Napirendi pontok:

 

1.)    DRV részvény átruházási szerződés, valamint vízjogi üzemeltetési engedély

Előterjesztő: Faller János

 

2.)    Bursa Hungarica ösztöndíj

Előterjesztő: Farkas Erika

 

3.)    ¾ éves zárás

Előterjesztő: Mózes Gábor

 

4.) 2012. évi koncepció

Előterjesztő: Mózes Gábor

 

5.) 2012. évi belső ellenőrzési terv

Előterjesztő: Pest Éva

 

6.) Közművelődési megállapodás

Előterjesztő: Faller János

 

7.)    Fogorvosi ügyelet

Előterjesztő: Faller János

 

8.)    Vissza nem térítendő lakásvásárlási támogatás

Előterjesztő: Faller János

 

9.)    Református gyermeknap támogatása

Előterjesztő: Faller János

 

10.) Egyebek

 

Zárt ülésen:

 

Fellebbezés

 

Dunaszekcső, 2011. november 21.

 

Faller János s.k.

polgármester