Meghívó!

Dunaszekcső Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 19. napján 17 órai kezdettel testületi ülést tart

Napirend:

1.)    SÁIO és AMI Dunaszekcsői Tagóvodájának beszámolója

előterjesztő: Szőcsné Mayer Éva tagintézmény-vezető

2.)    2011. év első félévének zárása

előterjesztő: Faller János polgármester

3.)    2011. évi költségvetés módosítása

előterjesztő: Faller János polgármester

4.)    Lejárt határidejű határozatok, a két ülés között történt fontosabb események

előterjesztő: Faller János polgármester

5.)    Közterület-foglalási rendelet módosítása

előterjesztő: Pest Éva körjegyző

6.)    Köztisztasági rendelet módosítása

előterjesztő: Pest Éva körjegyző

7.)    Szociális rendelet módosítása

előterjesztő: Pest Éva körjegyző

8.)    Állattartási rendelet-tervezet

előterjesztő: Faller János polgármester

9.) Rendelet tervezet a rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről

 

Dunaszekcső, 2011. szeptember 14.

 

 

 

Faller János s.k.

polgármester