Meghívó

Dunaszekcső Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. augusztus 18-án (csütörtökön), 17 órától ülést tart

AZ ÜLÉS NAPIRENDI PONTJAI:

 

1.)    SÁIO és AMI alapiratainak módosítása

Előterjesztő: Pest Éva körjegyző

 

2.)    MTKT társulási megállapodás módosítása

Előterjesztő: Pest Éva

 

3.)    MTKT tevékenységéről beszámoló

Előterjesztő: Faller János polgármester

 

4.)    Szociális rendelet módosítása

Előterjesztő: Pest Éva

 

5.)    Két ülés között történt fontosabb események

·        Dél-Balaton

·        Kerékpárút

·        Árvízvédelmi pályázat

·        Baross utcai beruházás

·        Tinódi utcai beruházás

·        Temető felújítása

·        Művelődési ház felújítása

·        Iskolai ablakok cseréje

·        Ivóvíz és szennyvízcsatorna szolgáltatása

·        Templom tér végső elszámolása

·        Diási árok felújítása folytatásának terveztetése

·        Mezőőri szolgálat

·        Várhegy elszámolás

       Előterjesztő: Faller János polgármester

 

6.)    Logopédiai feladatok elszámolása

Előterjesztő: Faller János

 

 

7.)    Kisbusz bérleti díja

Előterjesztő: Faller János

 

8.)    Településrendezési tervek felülvizsgálatáról

-         Bátaszék város településrendezési terve

-         Baranya Megyei Önkormányzat településrendezési terve

 

9.)    E.ON energiatakarékossági programon való részvétel

Előterjesztő: Faller János

 

 

Zárt ülésen:

 

Dunaszekcsőért Emlékplakett 2011

Előterjesztő: Faller János polgármester

 

 

Dunaszekcső, 2011. augusztus 12.

 

 

 

 

                                                                                                         Faller János sk.

                                                                                                           polgármester