Szekcsői Németek Kisebbségi Önkormányzatának eddigi tevékenysége

A Szekcsői Németek Kisebbségi Önkormányzatának eddigi tevékenysége lényegében az alábbi feladatkörök köré csoportosítható:

 

1. A nemzetiségi tudat ébrentartását, ápolását segítő tevékenység

2. A különféle nemzetiségi intézmények ill. civil szerveződések támogatása

3. Kapcsolatteremtés más német kisebbségi önkormányzatokkal

4. Faluszépítési akciók

 

1. Településünkön már a betelepítés óta kisebbségben éltek a németek, így az asszimilálódás fokozottan veszélyeztette a német ajkú lakosságot. Ezt a veszélyt csak fokozta a 2. Világháborút követő üldöztetés és kitelepítés.

Kisebbségi önkormányzatunk egyik fontos feladatának tartja a folyamat lassítását, esetleges magállítását

 

Ennek érdekében évente megrendezzük nagy népszerűségnek örvendő svábbálunkat. A januári rendezvény lényegében évadnyitó rendezvényünk is.

svabbal svabbal1

 

Tizenegyedik éve tartjuk legfontosabb rendezvényünknek a nemzetségi napot, amelynek időpontját igyekezünk a kitelepítés dátumához igazítani. A rendezvényen rendre megemlékezünk a kitelepítésről, annak előzményeiről és következményeiről. A megemlékezésre névre szóló meghívót kapnak a falunkban élő német családok, de vendégül látjuk a testvérönkormányzatok képviselőit is. Az eseményen a helyi nemzetiségi csoportok (felnőtt vegyes kar, iskola, óvoda, kamarazenekar) mellett mindig szereplési lehetőséget biztosítunk vendég együtteseknek is, hogy a nézők megismerhessék más települések népviseletét, dalait és zenei kultúráját.

korus

Gyűjtjük és a nemzetiségi napon kiállítjuk a németség tárgyi emlékeit és  bemutatjuk kulturális hagyományait.

2008-as nemzetiségi napon, a kitelepítés 60. évfordulóján saját erőből emlékművet állítottunk, amelynek avatására meghívtuk külföldön élő egykori honfitársainkat is, majd velük együtt családi esttel zártuk a napot.

kitelep1 kitelep2 kitelep3

Ugyanehhez az alkalomhoz kötődik a két önkormányzati képviselőnk által szerkesztett kétnyelvű könyvünk a Buch der Erinnerungen / Emlékezések könyve kiadása is. A könyvnek olyan sikere volt, hogy szükség volt utánnyomására.

konyv

Támogatott csoportjainknak lehetővé tesszük más nemzetiségi rendezvények megtekintését, támogatjuk az ilyen rendezvényeken történő szereplést.

 

 

 

2. Településünkön két intézményben, az óvodában és iskolában folyik nemzetiségi oktatás-nevelés. A normatív támogatás még a működtetésre sem nagyon elég, ezért egyéb tevékenységük kiadásainak fedezésére évente

           40 000 Ft-tal támogattuk az óvodát

           100 000 Ft-tal az iskolát.

 Német énekkar is csak tőlünk számíthat segítségre. Működésüket eddig évi

             80 000 Ft-tal támogattuk.

Évi  30 000 Ft-os támogatást terveztünk az ifjúsági kamarazenekar támogatására. Feltételül szabtuk, hogy nemzetiségi rendezvényeinken kötelesek fellépni német, lehetőleg nemzetiségi zenekultúrából választott darabokkal.

 

3. Tapasztalatcsere, egymás munkájának segítése, baráti kapcsolatok ápolása céljából rendszeresen találkozunk két település: Kaposszekcső, Dunafalva  német kisebbségi önkormányzataival, és a falvak lakóival, kölcsönösen meghívjuk egymást rendezvényeinkre, településeinken működő csoportoknak vendégszereplési lehetőséget biztosítunk.

kaposszekcso kaposszekcso2

 

4. A németek kitelepítése utáni sokk hatása közterületi főleg szakrális emlékhelyeink elhanyagolásához vezetett. Saját erőből felújíttattunk két „német” keresztet, kezdeményezésünk és gyűjtő akciónk következtében megújult a falu bejáratát „őrző” Fehér-kereszt is.

szabter_feszulet szabter_feszulet2

Büszkék lehetünk a Kálvária teljes körű felújítására is, amely közadakozásból valósult ugyan meg, de egyik legnagyobb támogatója önkormányzatunk volt, és a szervezéstől, a tereprendezésen át a szoborfelállításig a munkálatok legnagyobb részét is képviselő-testületünk tagjai végezték.

kalvaria kalvaria2 kalvaria3 kalvaria4 kalvaria5 kalvaria1

Legbüszkébbek azonban a községháza előtt felállított emlékműre vagyunk, amelyet teljes mértékben önerőből valósítottunk meg, és amellyel kivívtuk nemcsak településünk lakóinak, hanem az ide látogatóknak az elismerését is.

 

Tevékenységünk elismeréseként 2008-ban Dunaszekcsőért Emlékplakett díjazásban részesültünk, melyet ünnepélyes keretek között adtak át.

Kisebbségi Önkormányzat