Meghívó!

Dunaszekcső Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. augusztus 16-án (hétfőn) 17 órától ülést tart

AZ ÜLÉS NAPIRENDI PONTJAI:

 

1.)    DRV tájékoztatója

Előadó: Faller János

 

2.)    CÉDE pályázat lemondása

Előadó: Faller János

 

3.)    Ingatlan adományozás önkormányzat részére

Előadó: Faller János

 

4.)    Mohács Térségi Területfejlesztési Társulás megszűntetése

Előadó: Faller János

 

5.)    Örökségvédelem, Limes útvonal

Előadó: Bíró Zsolt

 

6.)    Fazekas Alajos beadványa

Előadó: Faller János

 

7.) Egyebek

 

Zárt ülésen:

 

8.)    Dunaszekcsőért emlékplakett

Előadó: Faller János

 

9.)    Vissza nem térítendő támogatás iránti kérelem

Előadó: Faller János

 

A napirendi pontokhoz írásos anyag mellékelve.

 

Dunaszekcső, 2010. augusztus 9.

 

 

                                                                                                            Faller János

                                                                                                           polgármester