Meghívó

Dunaszekcső Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. június 28-án (hétfőn), 17 órától ülést tart

AZ ÜLÉS NAPIRENDI PONTJAI:

 

1.)    Két ülés között történt fontosabb események

Előadó: Faller János

 

2.)    Általános Iskola beszámolója a 2009/2010-es tanévről

Előadó: Baloghné Kiss Gyöngyi igazgató

 

3.)    Óvoda beszámolója a 2009/2010-es nevelési évről

Előadó: Szőcsné Mayer Éva

 

4.)    Beszámoló a folyamatban levő pályázatokról

-         partfal

-         Leader

-         CÉDE

-         IKSZT

Előadó: Faller János

 

5.)    Dél-Balaton Sió-völgye Hulladékgazdálkodási projekt határozathozatal tagváros további részvételéről

Előadó: Faller János

 

6.)    Beszámoló a közterület-felügyelői és településőri feladatok 2010. május-június hónapokról

Előadó: Faller János

 

7.)    Egyebek

 

Zárt ülésen: Területvásárlások, területértékesítések

                    Első lakáshoz jutók kérelmeinek elbírálása

 

 

 

Dunaszekcső, 2010. június 21.

                                                                                                            Faller János

                                                                                                           polgármester