Meghívó!

Dunaszekcső Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. március 22-én (hétfőn), 17 órától ülést tart

AZ ÜLÉS NAPIRENDI PONTJAI:

 

 

  1. ) Víz- és szennyvízhálózat aktuális problémái

Előadó: Faller János és a DRV Zrt. megbízottja

 

2.) Alapítvány 2009. évi beszámolója

Előadó: Bíró Zsolt

 

3.) Fodrászműhely bérlete iránti kérelem

Előadó: Faller János

 

4.) Bölcsőde vagy családi napközi

Előadó: Faller János

 

5.)  Két ülés között történt fontosabb események

Előadó: Faller János

 

6.) Egyebek

 

 

Írásbeli kiegészítés a 4. ponthoz: 2010. április 1-től hatályba lépő törvény alapján a 2010. április 1-e után született gyermekek után az édesanyák a gyes-t 2 évig tudják csak igényelni. A törvény lehetőséget biztosít, hogy a 2 és fél életévüket betöltő gyermekek óvodai ellátásban részesülhessenek. Tekintve az elmúlt időszak magas születési arányára, illetve, az óvoda maximális kihasználtságára, valamint a Bári családi napköziben a 6 főből 5 gyermek dunaszekcsői lakos, feltétlenül előremutató megoldást kell keresni erre a problémára. Meg kell vizsgálni annak a lehetőségét, hogy bővíthető-e az óvoda (építéssel). Illetve milyen feltéteket kell teljesíteni ahhoz, hogy azok a szülők, akiknek a gyermekük betöltötte a 2 évet, és van munkahelyük, gyermekeiket napközbeni ellátást biztosító intézményben tudják elhelyezni.

 

           

Dunaszekcső, 2010. március 16.

Faller János

polgármester