Meghívó!

Dunaszekcső Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. augusztus 3-án, 17 órától ülést tart

AZ ÜLÉS NAPIRENDI PONTJAI:

 

1. Diási árok pályázat

    Előterjesztő: Faller János, polgármester

A pályázat beadási határideje 2009. 07. 31. péntek, 12 óra. A pályázat anyagáról a testületi ülésen tájékoztatom.       

 

2. DDOP -5.1.5./D omlásveszélyes  partfalak  állékonyságának biztosítása c. pályázati   projekt előkészítése

    Előterjesztő:Faller János, polgármester

 

            3. Logopédiai beszámoló

                Előterjesztő: Pest Éva, körjegyző

 

            4. Összevont orvosi ügyeleti szolgálat 2008. évi tevékenységéről szóló beszámoló

                Előterjesztő:  Pest Éva, körjegyző

           

            5. Dunaszekcsőért emlékplakett

                Előterjesztő: Faller János, polgármester

 

6. Egyebek

 Két ülés között történt fontosabb események

 

 

Dunaszekcső, 2009. július 24.

 

    Faller János polgármester