Meghívó!

Dunaszekcső Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. február 16-án, 17 órától ülést tart.
AZ ÜLÉS NAPIRENDI PONTJAI:  1. Civil szervezetek beszámolója

    Előterjesztő: Civil szervezetek vezetői

 

2. Költségvetés

    Előterjesztő: Szabó Gergely alpolgármester

                         Kolozsi Edit pénzügyi munkatárs

 

3. Kistérségi fenntartású intézmények költségvetése

    Előterjesztő: Intézményvezetők

 

3. Okirat módosítások

    Előterjesztő: Faller János polgármester

 

4. Munkaterv

    Előterjesztő: Faller János polgármester

 

5. „Út a munkához” program tájékoztatója

    Előterjesztő: Faller János polgármester

 

6. Rendezési terv módosítása

    Előterjesztő: Faller János polgármester

 

7. Iskolaigazgatói pályázat előkészítése

    Előterjesztő: Bokor Zoltánné

 

8. Dél-Balatoni és Sió- Völgye Nagytérség Településén szilárd hulladék projektjével

    kapcsolatos tájékoztató

    Előterjesztő: Faller János polgármester

 

9. Térítési díjak

    Előterjesztő: Pest Éva körjegyző

  

10. Földértékesítés

      Előterjesztő: Faller János polgármester

 

11. Fehérborút Egyesület támogatása

      Előterjesztő: Faller János polgármester

 

12. TEKI, CÉDE pályázatok

      Előterjesztő: Faller János polgármester

 

13. Kóka Község felhívása

      Előterjesztő: Faller János polgármester

 

13. Két ülés közti fontosabb események

     Előterjesztő: Faller János polgármester

 

14. Egyebek

     Előterjesztő: Faller János polgármester

  

Zárt ülés:

 
  1. Lakásvásárlási támogatás

      Előterjesztő: Faller János polgármester