Meghívó!

Dunaszekcső Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. május 30-án, 17 órától ülést tart, melyre ezennel meghívom.
 

AZ ÜLÉS NAPIRENDI PONTJAI:

  • 1. Beszámoló a Mohács Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2007. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Hemrich Anita, családsegítő

  • 2. Szemétszállítás aktuális kérdései, kiemelten a vásártéri üdülőtelep problémáira

      Előterjesztő: Faller János, polgármester

  • 3. Szennyvízszállítás aktuális kérdései

Előterjesztő: Kiss Lajos, DRV Zrt.

  • 4. Támogatás civil egyesületeknek

      Előterjesztő: Faller János, polgármester

  • 5. Egyebek, két ülés között történt fontosabb események

Előterjesztő: Faller János, polgármester

Dunaszekcső, 2008. május 26.

                                                                                                          Faller János, sk.

                         polgármester