Meghívó 2008. április 17.

 

Bár Község Polgármestere

Dunaszekcső község Polgármestere

M e g h í v ó

Bár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Dunaszekcső Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. április 17-én    17   órai  kezdettel együttes   ülést tart, amelyre meghívom.

Az ülés helye: Bár, Faluház (könyvtár helyiség) 

Napirendi pont:

1.) A körjegyzőség 2007.évi zárása

     előterjesztő: Pest Éva körjegyző

                              

 2.)  A Körjegyzőség 2007.évi munkájáról beszámoló

     Előterjesztő: Pest Éva  körjegyző

                         

Bár, 2008. április 11.

Dunaszekcső, 2008. április 11.

                    Reményiné dr.Németh Csilla sk.          Faller János sk.

                             polgármester                                  polgármester