A Dunaszekcső Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. április 07-én, 17 órától ülést tart

 

AZ ÜLÉS NAPIRENDI PONTJAI:

  • 1. Glóbusz építésére beadott pályázatok elbírálása

Előterjesztő: Faller János, polgármester

Megjegyzés - a pályázat benyújtási határideje 2008. április 04., 10 óra.

  • 2. Ebtartási rendelet felülvizsgálata

      Előterjesztő: Faller János, polgármester

Dr. Papp Ibolya, állatorvos

Megjegyzés - a Kistérségi Tanács tárgyalta: 2008. április 02-án.

  • 3. Kistérségi oktatási cselekvési terv véleményezése

Előterjesztő: Faller János, polgármester

  • 4. DRV vagyon felosztása

      Előterjesztő: Faller János, polgármester

  • 5. Közigazgatási Hivatal ellenőrzési jelentésének értékelése

Előterjesztő: Pest Éva, körjegyző

  • 6. Konyha vállalkozói szerződésének módosítása

Előterjesztő: Faller János, polgármester

  • 7. Körzeti orvosi ügyelet éves tevékenységének beszámolója

Előterjesztő: Faller János, polgármester

  • 8. Egyebek

Előterjesztő: Faller János, polgármester

Dunaszekcső, 2008. április 1.

                                                                                                          Faller János, sk.

                         polgármester