Lakossági tájékoztató barnakőszén igény felmérésről!

A kialakult gazdasági helyzet, energiakrízis nagy erőfeszítést kíván meg mindannyiunktól, ugyanakkor a pénzügyi lehetőségekhez igazodva a Kormány célja továbbra is az, hogy biztosítható legyen a lakosság téli fűtéséhez szükséges tüzelőanyag.

A fentiekre tekintettel kérjük az önkormányzatok közreműködését, a lakosság részéről jelentkező barnakőszén igények előzetes felmérésében.

 

Az igényfelmérés elérhető az ebr42 önkormányzati információs rendszerben (https://ebr42.gov.hu), az Adatgyűjtések menüpont alatt, „Lakossági barnakőszén felmérés” néven.

Az igényfelmérés során az önkormányzatnak összesített adatokat szükséges rögzítenie az adatlapon: az igényt jelző háztartások számát és a barnakőszén összesített mennyiségét mázsában kifejezve.

Kérjük, hogy a felmérés kapcsán a településen élő, barnakőszén-tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkező lakosságot a helyben szokásos módon tájékoztassák arról, hogy lehetőséget biztosítunk a 2022/2023. évi fűtési szezonra vonatkozóan a várhatóan felhasznált barnakőszén mennyiségét (mázsában kifejezve) bejelenteni az önkormányzaton keresztül.

Lakossági igénybejelentés feltételei az önkormányzat felé:

  • háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése alapján az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő
  • egy háztartással összefüggésben egy személy élhet igénybejelentéssel, mely személy bejelentett lakhelye, illetve bejelentett tartózkodási helye az adott háztartás
  • egy háztartás által bejelenthető maximális barnakőszén igény legfeljebb a következő fűtési szezonban várhatóan felhasznált tüzelőanyag mennyisége lehet

Az igénylésbejelentésekből származó adatok kezelése, rögzítése a felületen:

  • kérjük, hogy a lakossági igénybejelentések során fordítsanak fokozott figyelmet az adatkezelési és adatvédelmi szabályok betartására, arra, hogy az érintettek az igénybejelentés során hozzájáruljanak személyes adatainak önkormányzat általi kezeléséhez.
  • kérjük, hogy készítsenek az igényt bejelentő háztartásokról, és az igényekben megjelölt barnakőszén mennyiségéről összesítő listát, mely lista alátámasztja az adatlapon rögzített adatokat az igényt jelző háztartások száma és a barnakőszén összesített mennyisége tekintetében
  •  a felmérés keretében az összesített adatok ebr42 rendszerben található adatlapon történő rögzítését 2022. szeptember 30-ig kérjük az önkormányzatoktól

Az összesített adatok ebr42 rendszerben található adatlapon történő rögzítését követően, az adatlap lezárásával történik meg az igényfelmérés teljesítése. Amennyiben a lezárt adatlap visszanyitása szükséges, azt az Önkormányzati Gazdasági Főosztály email címén kérjük jelezni (ogf@bm.gov.hu).

Fontos hangsúlyozni, hogy az igényfelmérés kizárólag a lakossági igények megismerését szolgálja, nem jelent későbbi automatikus támogatást!