Dunaszekcsői Telelő Duna élőhely-rehabilitációs célú kotrása, Felső-zátonyi mellékág mederelzáró kövezés természetvédelmi célú korrekciója

Projekt azonosító száma:
KEHOP-4.1.0-15-2016-00065

A támogatás összege:
352.384.397,- Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt időtartama: 2016.12.01. – 2022.03.01.

A kivitelezés időtartama: 2020.11.30. – 2021.10.31.

A pályázati forrás segítségével természeti értékekben gazdag, egyben kedvelt kiránduló- és horgász-hely rehabilitációja valósult meg Dunaszekcső község határában, a Duna árterületén. A beavatkozás a Duna folyó Felső-zátonyi mellékágát, valamint a Telelő-Duna elnevezésű holtágát érintette.

A folyamszabályozások következtében olyan folyamatok zajlottak le és zajlanak ma is, amelyek természetvédelmi szempontból hátrányosak. A folyó medrének süllyedése, és ezzel párhuzamosan a hullámtér és az ott található állandó és időszakos vizes élőhelyek feltöltődése beavatkozás nélkül, hosszú távon a területre jellemző egyes élőhely-típusok további degradálódásához, majd eltűnéséhez vezet.

 Az élőhelyek rekonstrukciója egyrészt Telelő-Duna és a Felső-zátonyi mellékág részleges kotrásával, a kotort anyag Duna-mederbe történő visszajuttatásával, valamint műtárgyak átalakításával valósult meg. A beavatkozás eredményeként a Telelő-Duna holtágban nagyobb állandó vízmélység, magasabb vízszint tartható, melynek következtében megállhat a hínárnövényzet túlburjánzása, továbbá javul a holtág halmegtartó képessége. A Felső-zátonyi mellékág pedig olyan átfolyó rendszerű víztestté vált, amelyen alacsonyabb dunai vízállás esetén is átáramlik a folyó vize.

 

Mivel a projekt lezárását követően a Duna vízállása tartósan alacsony maradt, a Felső-zátonyi mellékág csak a keresztgát elbontásának köszönhetően működik azóta is áramló vizű mellékágként, zavartalan élő- és szaporodóhelyet biztosítva olyan védett halfajoknak, mint pl. a leánykoncér. A vízpótlás hiánya miatt a Telelő-Duna vize is igen sekély lenne most tavasz elején, de köszönhetően a fokkorrekciónak és a mederkotrásnak, kellő vízmennyiség áll rendelkezésre a halak és kétéltűek tavaszi szaporodási ciklusára, továbbá a hideg ellenére ébredező horgászok is sikerrel vették birtokba a mélyebb vizet.

 

A Duna vízállása az utóbbi évek tapasztalatai alapján várhatóan továbbra is hosszabb időszakokban lesz alacsony, és ennek ellensúlyozására feltétlenül szükség volt a beavatkozásokra. A projekt megvalósítása a gazdag élővilág fennmaradásának biztosítása mellett várhatóan jó hatással lesz a közvetlen beavatkozási területet övező ártéri erdők vízellátására, ezen keresztül egészségi állapotára is.

 

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében, a KEHOP-4.1.0 – Élőhelyek és fajok természetvédelmi helyzetének javítása, a természetvédelmi kezelés és bemutatás infrastruktúrájának fejlesztése című konstrukció keretein belül valósult meg.

 

Főbb adatok:

Indikátor: jobb védettségi állapot érdekében támogatott élőhelyek területe mindösszesen: 453,1009 ha, a Natura2000 és fokozottan védett Béda-Karapancsa és Gemenc Tájegységben.

Mederkortás hossza: 1859 m, kikotort iszap mennyisége: 70.162 m3, mederelzárás átépítése: 1051 m3, felújított vízügyi műtárgyak száma: 1, vízátvezető áteresz rekonstrukció: 1, és elkészült a Béda-Karapancsa” elnevezésű, HUDD20045 jelű kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területre vonatkozó Natura 2000 fenntartási terv, amely megalapozhatja a Natura 2000 területet érintő jövőbeni élőhely-fejlesztési célú beavatkozásokat.

 

Az elvégzett beavatkozások:

 

-          Telelő Duna alvízi fok medertisztító kotrás (0+047),

-          Telelő Duna vízátvezető áteresz rekonstrukció (0+219),

-          Telelő Duna mederkotrás (0+150 - 1+000),

-          Felső-zátonyi mellékági mederkotrás (0-048 – 0+385 és 1+382 – 1+762),

-          Felső-zátonyi mellékág mederelzárás átépítés (0+800),

Az alábbi átnézetes térképen ábrázolásra kerültek a projekt elemek, a védett NATURA2000 területek és a támogatott élőhely területe