Dunaszekcsőn építkezők, lakásfelújítók figyelmébe!!!

A gyermekes családok otthonteremtése érdekében a Kormány egyre szélesebb támogatási lehetőségeket biztosít az arra jogosultaknak építésre, bővítésre, felújításra.

A későbbi bonyodalmak elkerülése érdekében felhívjuk a figyelmet, hogy a tervezett építési munkák során be kell tartani Dunaszekcső Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017. (XII.11.) önkormányzati rendeletét, mely A TELEPÜLÉSKÉP VÉDELMÉRŐL szól.

A rendelet teljes szövege elérhető a Nemzeti jogszabálytár önkormányzati rendeletek felületén

( http://njt.hu/njt.php?onkormanyzati_rendeletek ), vagy  közvetlenül Dunaszekcső község honlapján

https://www.dunaszekcso.hu/?module=news&action=list&fname=telepuleskep_vedelmi_rendelet

Kérjük továbbá, hogy Dunaszekcső hatályos rendezési Tervének előírásait is vegyék figyelembe. A Helyi Építési Szabályzat és mellékletei (szabályozási tervek stb.) elérhetőek Dunaszekcső község honlapján

( https://www.dunaszekcso.hu/?module=news&action=list&fname=hesz1 ),

A teljesség igénye nélkül egy rövid kivonat a településképi rendeletből:

„IV. FEJEZET

A TELEPÜLÉSKÉPI KÖVETELMÉNYEK

7. Építmények anyaghasználatára vonatkozó általános építészeti követelmények a teljes közigazgatási területre

9. §

 1. Az építményeken az adott környezettel nem harmonizáló homlokzati és tetőfedési anyagok, színezés nem alkalmazható.
 2. Lakóterület és településközpont övezetekben nem alkalmazható:
 • a) főépületként gerenda- és konténerház,
 • b) hullámpala, műanyag hullámlemez, hagyományostól eltérő színű (pl. kék, zöld) tetőfedés
 • c) a homlokzaton hullámlemez burkolat,
 • d) díszítő elemként csempe vagy hasított kőburkolat az ablakok körül,
 • e) építészeti stílus, más éghajlati tájra jellemző, funkció nélküli díszítőelem (pl. kő kinézetű párkány, előtető, erkély, konzol…)
 • f) utcai homlokzaton erkély, loggia.

 3. Belterületen kerítés nem lehet nagytáblás fém- vagy műanyag hullámlemez, illetve nád borítású.

 

8. A településképi szempontból meghatározó területekre vonatkozó területi és egyedi építészeti követelmények

10. §

 1. A 8. § (1) bekezdés a. pontjában meghatározott faluközpont területére, mint településképi szempontból meghatározó területre vonatkozó területi építészeti követelmények az alábbiak:
 • a) Az elbontott építmények telkeit megfelelő tereprendezéssel, elkerítéssel kell a település arculatához illeszkedő módon kialakítani, fenntartani.
 • b) Épületet úgy kell elhelyezni, hogy az a beépítés módjában, mértékében, rendeltetésében, a használat módjában, és a terepalakítás, a csapadékvíz-elvezetés és a növénytelepítés vonatkozásában környezete adottságaihoz illeszkedjen.
 • c) Az épületszélesség megválasztásával meg kell előzni azt, hogy magas tetős épületek esetén az épületet önmagában tekintve és az utcakép vonatkozásában is aránytalanul magas, nagy tetőidomok jöjjenek létre.
 • d) Az utcai kerítést az épület építészeti karakteréhez, anyaghasználatához, megjelenéséhez, településképi sajátosságaihoz illeszkedően lehet kialakítani.
 • e) A kerítések megengedett magassága legfeljebb 1,8 méter. A környezethez igazodóan, kialakult utcaképet figyelembevéve választandó a tömör vagy az áttört jelleg.
 • f) A település közigazgatási területén állandó használatra szánt lakókocsi, konténer és egyéb bódé jellegű építmény nem helyezhető el.

2. A településképi szempontból meghatározó területekre vonatkozó egyedi építészeti követelmények az alábbiak:

 • a) Az ingatlan fő funkcióját képviselő épületet jellemzően 35°- 45° hajlású magastetővel kell kialakítani;
 • b) Az ingatlan fő funkcióját betöltő épület tetőidomát a szomszédos telken álló, utcaképileg egy látványt adó épületekkel összhangban kell kialakítani;
 • c) Az épületek közterületről látható homlokzatainak és tűzfalainak egy homlokzaton belüli részleges felújítása vagy átfestése nem megengedett;
 • d) Tető és előtető fedésére a 9. § (3) bekezdésében meghatározottakon kívül bitumenes zsindely, bitumenes lemez, cserép mintázatú táblás lemez, fém hullámlemez nem alkalmazható. Kizárólag csak már meglévő palafedés takarására alkalmazható bitumenes zsindely.
 • e) Meglévő épület homlokzatán nem építhető be a homlokzatra jellemzőtől eltérő színű, valamint eltérő osztású nyílászáró;
 • f) Az épületgépészeti és egyéb berendezéseket, tartozékaikat, klímaberendezést építészeti eszközökkel takartan vagy közterületről nem látható módon, az épületek alárendelt homlokzatára kell telepíteni;
 • g) napelemet, napkollektort a közterületről nem látható módon kell elhelyezni.”

Kérjük a munkálatok megkezdése előtt tanulmányozzák az előírásokat, mert az előírások be nem tartása esetén 10.000 forinttól 1.000.000 forintig terjedő településkép-védelmi bírság szabható ki.

 

Dunaszekcső Község Önkormányzata