PARTNERSÉGI VÉLEMÉNYEZÉS TELEPÜLÉSKÉP-VÉDELMI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Az Önkormányzat tájékoztatja a partnereket arról, hogy a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 08) Kormányrendelet megváltozott előírásai szerint módosítja a településkép védelméről szóló 12/2017. (XII.11.) önkormányzati rendeletét. A módosítás a településképi bejelentési eljárások körére, a rendeltetési egységek számának, illetve a rendeltetés megváltoztatásának eseteire terjed ki.

Észrevételeit, véleményét a partnerségi rend szabályzata alapján teheti meg írásos formában a Polgármesteri Hivatal címére eljuttatva. (7712 Dunaszekcső, Kossuth u. 35.) e-mail.: pmhivatal@dunaszekcso.koznet.hu

Észrevételek, vélemények beérkezésének határideje 2021. február 10.