Partnerségi véleményezés Dunaszekcső Településrendezési Terve 1. számú módosítása.

Az Önkormányzat tájékoztatja a partnereket, hogy a dunaszekcsői „DUNA GYÖNGYE 2000” Mezőgazdasági Zrt. növelni kívánja a meglévő sertésállományát, amelyhez új állattartó épületek létesítése szükséges. Erre a célra a jelenlegi területén kívül a telephellyel délnyugati oldalon határos mezőgazdasági területet kívánja igénybe venni. A beruházás megvalósítása miatt szükséges a településrendezési terv módosítása.
A településrendezési terv módosítása érinti Dunaszekcső külterületén a 0148/33 hrsz.-ú és a 0148/34 hrsz.-ú ingatlanokat, ahol ipari terület bővítése történik, illetve a 0148/34 hrsz.-ú földrészlet déli részét, valamint a 0148/35 hrsz.-ú ingatlant, amelyek védelmi rendeltetésű erdőterületbe kerülnek átsorolásra. Elkészült a rendezési terv módosító anyaga, melyet a partnerségi szabályok szerint egyeztetni, véleményeztetni kell a lakossággal.

A partnerek tájékoztatása céljából Dunaszekcső Község Önkormányzata az elkészült anyagot a honlapján közzétette.

http://dunaszekcso.hu/?module=news&action=list&fname=rendterv

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy észrevételeit, véleményét a partnerségi rend szabályzata alapján teheti meg írásos formában a Polgármesteri Hivatal címére 2020. december 16-ig eljuttatva.

Postacím: 7712 Dunaszekcső, Kossuth u. 35.

E-mail.: pmhivatal@dunaszekcso.koznet.hu